Ringa Juridik

Professionell juridisk hjälp

Vid ett dödsfall måste en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder upprättas – en s k bouppteckning. Som arvinge eller testamentstagare får man själv inte upprätta en sådan. Vi kan erbjuda professionell hjälp när det gäller bouppteckningen samt en rad andra familjejuridiska frågor såsom boutredning, dödsboförvaltning, arvskifte, brist i dödsboet och testamente.
Sedan hösten 2008 har Ringabyråer en egen juridikavdelning. Den heter Ringa Juridik och samarbetar med samtliga Ringabyråer.
Även om det handlar om ett till synes enkelt dödsbo är det oftast värt att anlita den juridiska expertis som finns på Ringa Jurdik.