Välkommen till Hernö Begravningsbyrå

Härnösands enda auktoriserade begravningsbyrå.

Vi ville ha ett namn som starkt förknippas med kommunen, staden och ön där stadens centrum finns och där vi själva bor och verkar och där vår begravningsbyrå finns, mitt i stan vid torget, lättillgängligt för våra kunder.

Eftersom Covid-19 nu har en ökad spridning i samhället vill vi på våra kontor värna om varandra och vara extra försiktiga.

Därför ber vi nu att ni ett tag framöver ringer eller mejlar oss i första hand.

Vi ordnar de fysiska möten vi ska ha med största försiktighet och där vi i nuläget tar in max 2 personer på kontoret samtidigt.

Du kan även fortsättningsvis ringa till oss så hjälper vi dig med fonder/gåvoförmedling på telefon.

Staffan

Staffan Andersson

Begravningsrådgivare, representant vid begravningar, transportör, borgerlig officiant, borgerlig vigselförrättare och auktoriserad boutredare.

staffan.h@ringabyraer.se

Evelina

Evelina

Arbetar som begravningsrådgivare, representant vid begravningar, borgerlig officiant, sångsolist och transportör.

evelina@ringabyraer.se

Johanna

Johanna

Arbetar som begravningsrådgivare, representant vid begravningar och transportör.

Är barnledig fr o m 2021-03-25 till 2022-05-01

johanna@ringabyraer.se