Testamente

Vem ärver vad?

Många väljer att upprätta ett testamente som reglerar vem som skall ärva vad. Familjesituationen är idag i många fall mer komplicerad än tidigare. De vanligaste anledningarna till att ett testamente upprättas är att man vill:

  1. Skydda make/sambo
  2. Göra barnens arv till enskild egendom
  3. Utse en eller flera som arvtagare om man saknar bröstarvingar

Oavsett vilket eller vilka skäl som finns för att skriva testamente bör privatpersoner söka professionell hjälp. Det uppstår alldeles för ofta situationer där felaktigt eller bristfälligt skrivna testamenten inte får avsett utfall då man inte känt till de lagregler som påverkar arvet. Dessutom bör testamentet vara utformat så att tolkningsproblem inte uppstår.

Förvaring av testamentet

Det är viktigt att testamente, samboavtal och t.ex. gåvobrev kommer fram när någon avlider. Originaltestamenten finns inte längre registrerade vid någon myndighet. Det innebär att det är viktigt hur testamentet och övriga juridiska handlingar förvaras så att originalet kommer fram vid ett dödsfall. En kopia räcker som regel inte. Vi kan därför erbjuda trygg förvaring av dina juridiska dokument i brandsäkert kassaskåp samt digital bevakning av testamentet. Vi tecknar då ett depåavtal tillsammans med dig som kund för Dokumentbevakningen. Varje vecka får vi uppgifter via Skatteverket om någon som har depå hos oss avlidit och vi kan därefter kontakta anhöriga och meddela att det finns handlingar i förvar hos oss. För detta tar vi ut en engångsavgift och vi kan förvara upp till 10 st dokument i varje depå. 

Välkommen att kontakta oss för mer information, juridik@ringabyraer.se eller tel. 060-13 49 30.