Testamente

Vem ärver vad?

Många väljer att upprätta ett testamente som reglerar vem som skall ärva vad. Familjesituationen är idag i många fall mer komplicerad än tidigare. De vanligaste anledningarna till att ett testamente upprättas är att man vill:

  1. Skydda make/sambo
  2. Göra barnens arv till enskild egendom
  3. Utse en eller flera som arvtagare om man saknar bröstarvingar

Oavsett vilket eller vilka skäl som finns för att skriva testamente bör privatpersoner söka professionell hjälp. Det uppstår alldeles för ofta situationer där felaktigt eller bristfälligt skrivna testamenten inte får avsett utfall då man inte känt till de lagregler som påverkar arvet. Dessutom bör testamentet vara utformat så att tolkningsproblem inte uppstår.

Förvaring av testamentet

Originaltestamenten finns inte längre registrerade vid någon myndighet. Det innebär att det är viktigt hur testamentet förvaras så att originalet kommer fram vid ett dödsfall. En kopia räcker som regel inte. Ett bankfack är en säker förvaring. Vi kan också erbjuda trygg förvaring och bevakning av testamentet. Vid dödsfall kan vi då meddela anhöriga om testamentets existens.