Välkommen till Ljungandalens Begravningsbyrå Stöde - Torp - Ånge - Haverö

Vi finns i Fränsta och Ånge - Haverö

Fränsta, Ånge - Haverö Begravningsbyråer är numera Ljungandalens Begravningsbyrå.
Ett namn två telefonummer, vi träffas i Fränsta måndag -  torsdag mellan kl. 10.00 - 16.00,
det kan variera beroende på förrättningar, kundbesök eller transporter. I Ånge träffas vi som tidigare enligt överenskommelse, vi försöker anpassa oss efter Er.
Vi finns för Er i Haverö, Ånge, Torp och Stöde.

Eftersom Covid-19 nu har en ökad spridning i samhället vill vi på våra kontor värna om varandra och vara extra försiktiga.

Därför ber vi nu att ni ett tag framöver ringer eller mejlar oss i första hand.

Vi ordnar de fysiska möten vi ska ha med största försiktighet och där vi i nuläget tar in max 2 personer på kontoret samtidigt.

Du kan även fortsättningsvis ringa till oss så hjälper vi dig med fonder/gåvoförmedling på telefon.

Staffan

Staffan Andersson

Arbetar som begravningsrådgivare, representant vid begravningar, transportör och borgerlig officiant.

staffan@ringabyraer.se