Välkommen till Hässjö Begravningsbyrå

Lotta Ivansen

Arbetar som begravningsrådgivare, representant vid begravningar och transportör.

E-post: lotta@ringabyraer.se

Lina Ödlund

Arbetar som begravningsrådgivare, representant vid begravningar och transportör.

E-post: lina@ringabyraer.se

Robert Bergstedt

Ansvarig för transporter samt arbetar som begravningsrådgivare och representant vid begravningar.

E-post: robert@ringabyraer.se

Daniel Ernvik

Arbetar som begravningsrådgivare, representant vid begravningar, transportör och borgerlig officiant.

E-post: daniel@ringabyraer.se