Välkommen till Ringa Juridik

Göran Skoglund

Verksamhetsansvarig för juridikavdelningen.

Arbetar med familjejuridik såsom bouppteckningar, arvskiften, testamenten, äktenskapsförord,
gåvobrev, framtidsfullmakter m.m.

E-post: goran@ringabyraer.se

Kirsi Bolund

Arbetar med familjejuridik såsom bouppteckningar, arvskiften, testamenten, äktenskapsförord,
gåvobrev, framtidsfullmakter m.m.

E-post: kirsi@ringabyraer.se

 

Bella Grönblad

Arbetar med familjejuridik såsom bouppteckningar, arvskiften, testamenten, äktenskapsförord,
gåvobrev, framtidsfullmakter m.m.

E-post: bella@ringabyraer.se

Gunilla Elofsson

Gunilla är oftast er första kontakt
med oss. Hon svarar i telefonen, arbetar 
med administrativa uppgifter.

E-post: gunilla@ringabyraer.se

Emelie Fredriksson

Emelie är oftast er första kontakt med oss. Hon svarar i telefonen, bokar bouppteckningar samt utför grundläggande boutredning samt förrättar bouppteckningar och utför dödsboförvaltningar.

Emelie är föräldrarledig till den
31/8 2021

E-post: emelie@ringabyraer.se