Välkommen till Ringa Juridik

Göran Skoglund

Anställd sedan 1983.
Verksamhetsansvarig för Juridiken.

Arbetar med familjejuridik såsom bouppteckningar, arvskiften, testamenten, äktenskapsförord,
gåvobrev m.m.

E-post: goran@ringabyraer.se

Kirsi Bolund

Arbetar med familjejuridik såsom bouppteckningar, arvskiften, testamenten, äktenskapsförord,
gåvobrev m.m.

E-post: kirsi@ringabyraer.se

 

Bella Grönblad

Anställd sedan 2005.
Arbetar med familjejuridik såsom bouppteckningar, arvskiften, testamenten, äktenskapsförord,
gåvobrev m.m.

E-post: bella@ringabyraer.se

Staffan H Andersson

Anställd sedan 2015.
Arbetar med familjejuridik såsom bouppteckningar, arvskiften, testamenten, äktenskapsförord,
gåvobrev m.m. 

E-post: staffan.h@ringabyraer.se

Emelie Fredriksson

Emelie är oftast er första kontakt med oss. Hon svarar i telefonen, bokar bouppteckningar samt utför grundläggande boutredning samt förrättar bouppteckningar och utför dödsboförvaltningar.

E-post: emelie@ringabyraer.se

Kent Wallin

Arbetar på kontoret sedan 2008.
Arbetar med familjejuridik såsom bouppteckningar, arvskiften, testamenten, äktenskapsförord,
gåvobrev m.m.

E-post: kent@ringabyraer.se