Välkommen till Ringa Juridik

Göran Skoglund

Verksamhetsansvarig för juridikavdelningen.

Arbetar med familjejuridik såsom bouppteckningar, arvskiften, testamenten, äktenskapsförord,
gåvobrev, framtidsfullmakter m.m.

E-post: goran@ringabyraer.se

Kirsi Bolund

Arbetar med familjejuridik såsom bouppteckningar, arvskiften, testamenten, äktenskapsförord,
gåvobrev, framtidsfullmakter m.m.

E-post: kirsi@ringabyraer.se

 

Bella Grönblad

Arbetar med familjejuridik såsom bouppteckningar, arvskiften, testamenten, äktenskapsförord,
gåvobrev, framtidsfullmakter m.m.

E-post: bella@ringabyraer.se

Staffan H Andersson

Arbetar med familjejuridik såsom bouppteckningar, arvskiften, testamenten, äktenskapsförord,
gåvobrev, framtidsfullmakter m.m. 

E-post: staffan.h@ringabyraer.se

Emelie Fredriksson

Emelie är oftast er första kontakt med oss. Hon svarar i telefonen, bokar bouppteckningar samt utför grundläggande boutredning samt förrättar bouppteckningar och utför dödsboförvaltningar.

E-post: emelie@ringabyraer.se

Kent Wallin

Arbetar med familjejuridik såsom bouppteckningar, arvskiften, testamenten, äktenskapsförord,
gåvobrev, framtidsfullmakter m.m.

E-post: kent@ringabyraer.se