Vad kostar begravningen?

Kostnaden för en begravning varierar mycket – beroende på om det handlar om en enkel begravning eller ett mer påkostat arrangemang. Kostnaden är helt enkelt beroende av hur man utformar ceremoni och kringarrangemang, vilken typ av kista man väljer, om det krävs långa transporter, dödsannonsens storlek, hur många som kommer till minnesstunden och vad som serveras där – för att nu ta några exempel.

Priset du får garanteras av oss

Värdigheten i en begravning avgörs inte av hur påkostad den är, det viktiga är omsorgen och engagemanget i ceremonin. Som auktoriserad begravningsbyrå har vi alltid en aktuell prislista, som ni kan ta del av för att få ett exakt pris på den begravning ni är intresserade av.
Prisuppgifter och fakta om det vi kommer överens om får du alltid med dig hem, så att du kan ta ställning till förslaget i god tid. Alla priser som vi offererar, garanterar vi.

Vem betalar begravningen?

Det vanligaste är att begravningen betalas med hjälp av medel från dödsboet. Det innebär att begravningskostnaderna tas ur den avlidnes efterlämnade tillgångar och de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning.
Det kan också finnas pengar avsatta för begravningen i en s k begravningsförsäkring, som den avlidne tecknat under sin livstid. Saknar dödsboet tillgångar kan man söka ekonomisk hjälp hos den avlidnes hemkommun.

Begravning på annan ort

Finns det önskemål om att begravningen ska ske utanför hemorten, kan vi naturligtvis hjälpa er med det. Genom att vi är medlemmar i Sveriges Begravningsbyråers Förbund, SBF, har vi ca 400 auktoriserade kollegor runtom i landet som vi samarbetar med. Så vart i landet än begravningen ska ske finns det en kollega i närheten, som hjälper till med allt det praktiska före, under och efter begravningen.
Däremot tror vi att det känns tryggare att i lugn och ro få hjälp här på hemorten med själva utformningen av begravningen - även om den ska ske på annan ort. Välkommen in så går vi tillsammans igenom alla önskemål och funderingar och du får sedan ett specificerat pris.