Ringa Juridik

Professionell juridisk hjälp

Vid ett dödsfall måste en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder upprättas – en s k bouppteckning. Som arvinge eller testamentstagare får man själv inte upprätta en sådan. Vi kan erbjuda professionell hjälp när det gäller bouppteckningen samt en rad andra familjejuridiska frågor såsom boutredning, dödsboförvaltning, arvskifte, brist i dödsboet och testamente.
Sedan hösten 2008 har Ringabyråer en egen juridikavdelning. Den heter Ringa Juridik och samarbetar med samtliga Ringabyråer.
Även om det handlar om ett till synes enkelt dödsbo är det oftast värt att anlita den juridiska expertis som finns på Ringa Jurdik.

Gör dina familjejuridiska dokument själv

Du kan göra många familjejuridiska dokument själv via vår samarbetspartner Avtal24. Du kan arbeta med dina dokument när du vill och du har tillgång till deras kundtjänst också kvällstid om du har frågor. Denna onlinetjänst kan du använda när du är klar över vad du vill med t.ex. ditt testamente, gåvobrev, samboavtal etc. Webbtjänsten hjälper dig hela vägen till korrekt juridiskt giltiga dokument. Om du är osäker så rekommenderar vi att du bokar tid med en jurist hos oss på Ringa Juridik.

Till Avtal24