Ringa Juridik

 

Professionell juridisk hjälp

Vid ett dödsfall måste en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder upprättas – en s k bouppteckning. Som arvinge eller testamentstagare får man själv inte upprätta en sådan. Vi kan erbjuda professionell hjälp när det gäller bouppteckningen samt en rad andra familjejuridiska frågor såsom boutredning, dödsboförvaltning, arvskifte, brist i dödsboet och testamente.

Sedan hösten 2008 har Ringabyråer en egen juridikavdelning. Den heter Ringa Juridik och samarbetar med samtliga våra kontor i Sundsvall, Timrå, Ånge/Haverö, Fränsta, Stöde och Härnösand.

Även om det handlar om ett till synes enkelt dödsbo är det oftast värt att anlita den juridiska expertis som finns på Ringa Juridik.

Auktoriserad boutredare

På Ringa Juridik arbetar auktoriserade boutredare. Vi är specialutbildade av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för hjälpa dig med både dödsfallsjuridik och det vi kallar livstidsjuridik som t.ex. testamente, äktenskapsförord, samboavtal och framtidsfullmakter.

För att en person ska få kalla sig auktoriserad boutredare krävs minst två års erfarenhet av boutredningar och därefter utbildning i flera steg, examination samt löpande vidareutbildning. Man får sedan ansöka om auktorisation när man kan påvisa att man uppfyller samtliga kriterier som SBF ställer.

Gör dina familjejuridiska dokument själv

Du kan göra många familjejuridiska dokument själv via vår samarbetspartner Lexly. Du kan arbeta med dina dokument när du vill och du har tillgång till deras kundtjänst också kvällstid om du har frågor. Denna onlinetjänst kan du använda när du är klar över vad du vill med t.ex. ditt testamente, gåvobrev, samboavtal etc. Webbtjänsten hjälper dig hela vägen till korrekt juridiskt giltiga dokument. Om du är osäker så rekommenderar vi att du bokar tid med en jurist hos oss på Ringa Juridik.