Vill du veta mer?

För att ge lite vägledning inför din planering har vi tagit fram ett överskådligt informationsmaterial, som du antingen kan ladda ner som pdf:er här nedan eller hämta hos din närmaste Ringabyrå.