Välkommen till Ringa Juridik

Göran Skoglund
Anställd sedan 1983.
Verksamhetsansvarig för Juridiken.

Arbetar med familjejuridik såsom bouppteckningar, arvskiften, testamenten, äktenskapsförord,
gåvobrev m.m.
E-post: goran@ringabyraer.se

Kirsi Bolund
Arbetar med familjejuridik såsom bouppteckningar, arvskiften, testamenten, äktenskapsförord,
gåvobrev m.m.
E-post: kirsi@ringabyraer.se

 

Kent Wallin
Arbetar på kontoret sedan 2008.
Arbetar med familjejuridik såsom bouppteckningar, arvskiften, testamenten, äktenskapsförord,
gåvobrev m.m.
E-post: kent@ringabyraer.se

Staffan H Andersson
Anställd sedan 2015.
Arbetar med familjejuridik såsom bouppteckningar, arvskiften, testamenten, äktenskapsförord,
gåvobrev m.m.

E-post: staffan.h@ringabyraer.se

Inger Zetterqvist
Arbetat i företaget sedan 2001 och på vår juridikavdelning sedan hösten 2011.
Inger är Er första kontakt med oss. Hon svarar i telefonen, bokar bouppteckningar samt utför grundläggande boutredning.
E-post: inger@ringabyraer.se

Emelie Fredriksson
Emelie är er första kontakt med oss. Hon svarar i telefonen, bokar bouppteckningar samt utför grundläggande boutredning.

E-post: emelie@ringabyraer.se

Bella Stensdotter Grönblad
Anställd sedan 2005.
Arbetar med familjejuridik såsom bouppteckningar, arvskiften, testamenten, äktenskapsförord,
gåvobrev m.m.

E-post: bella@ringabyraer.se