Äktenskapsförord

Ett avtal makar emellan

När man gifter sig blir all egendom, förutom sånt man fått eller ärvt som enskild egendom, som var och en av makarna tar med sig in i äktenskapet giftorättsgods. Det betyder alltså att det ska ingå i bodelning i samband med äktenskapsskillnad eller dödsfall. Om man vill att egendom ska vara enskild, och således inte ingå i bodelningen, behöver man upprätta ett äktenskapsförord. Man kan avtala att all egendom som ena eller båda makarna äger ska vara enskild. Man kan också bestämma att en specifik sak, ett konto eller t.ex. framtida arv ska vara enskild egendom.
Äktenskapsförord registreras hos Äktenskapsregistret på Skatteverket. Vill man ändra på egendomsförhållandena kan man inte bara riva sitt äktenskapsförord utan man måste då upprätta ett nytt som ersätter det gamla.

Ni behöver inte kunna allt det här. Kontakta oss på Ringa Juridik på juridik@ringabyraer.se eller
tel. 060-13 49 30 och boka en tid för rådgivning så hjälper vi er hela vägen från ett första möte till ett registrerat äktenskapsförord.