Arvskifte

Arvskifte

När bouppteckningen sedan är registrerad ska man enligt lag upprätta ett arvskifte om det finns fler än en dödsbodelägare. I arvskifteshandlingen delar man upp tillgångarna mellan dödsbodelägarna så som ni vill ha det eller som det står föreskrivet i ev. testamente. Det är arvskifteshandlingen man tar till banken för att föra över pengar och fonder/aktier och även den som ligger till grund för ev. lagfartsansökan.

Vi kan hjälpa er med såväl arvskiften som bodelningar och avtal om samlevnad i oskiftat dödsbo.