Bouppteckning

Förvaltning av dödsboet

När en människa dör uppstår många praktiska saker att ta itu med. Först och främst skall någon eller några förvalta boet, dvs ta hand om post, betala räkningar, säga upp abonnemang mm.
I många fall löser man det inom familjen men ibland finns varken tid eller ork för detta. Ni kan då lägga över det ansvaret på oss.

Bouppteckning

Nästa steg är att en bouppteckning som regel skall göras. Det finns undantag och det är när boet inte har andra tillgångar än att de täcker kostnaden för begravningen och gravsten.
I dessa fall görs en dödsboanmälan genom kommunen. Om det finns en fastighet bland tillgångarna måste dock alltid en bouppteckning upprättas. Detsamma gäller om den döde hade stora skulder.

En bouppteckning fastställer vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder som finns i boet. En bouppteckning kan vara mer eller mindre komplicerad och det beror som regel på hur många som är delägare i dödsboet liksom tillgångarnas och skuldernas omfattning. Information inför bouppteckning skickas ut från Skattekontoret till samtliga dödsbon.

Vi har mångårig erfarenhet av att upprätta bouppteckningar av alla de slag och vi samarbetar även med advokatfirma när så behövs.